Aktuality

Picture of Dana Řeháková
Bobři a vlci
by Dana Řeháková - Friday, 12 April 2019, 12:20 PM
 

 

připomínám, že dnes (12.4.) od 15:00 bude ve velké posluchárně přednáška dr. Vorla o bobrech a vlcích.

Všichni jste srdečně zváni. Eva Jozífková

 
Picture of Dana Řeháková
Kombinované studium - FŽČ
by Dana Řeháková - Thursday, 11 April 2019, 8:53 AM
 

Informace v příloze.

Picture of Dana Řeháková
Informace k SZZ
by Dana Řeháková - Tuesday, 9 April 2019, 11:15 AM
 

Vážení studenti,

 

pokud z časových či jiných závažných důvodů nezvládnete odevzdání závěrečné práce, indexu a přihlášky k SZZ a obhajobě v dubnovém a květnovém termínu, můžete využít srpnový termín SZZ. V tomto případě odevzdáváte závěrečnou práci, index a přihlášku v červnovém termínu. Na ...

Read the rest of this topic
(96 words)
 
Picture of Dana Řeháková
Závěrečné práce - aktualizace směrnice
by Dana Řeháková - Tuesday, 9 April 2019, 11:01 AM
 

Vážení studenti,

doporučuji Vám  seznámit se důkladně s aktualizovanou Směrnicí děkana k závěrečným pracím, kde naleznete vyčerpávající informace k zadávání, vypracování a odevzdávání závěrečných prací. Největší změnou je zrušení povinnosti vkládat do práce CD s nahranou prací.

 

http://sci.ujep.cz/doc/2018-04-sd-zaverecne-prace-kopie.pdf

Picture of Dana Řeháková
Preparace a kozervace II
by Dana Řeháková - Friday, 5 April 2019, 12:21 PM
 

8.4.   prezenční studium

13.4.  kombinované studium

Pokud někdo z vážných důvodů nemůže kurz absolvovat v předepsaném termínu, využije druhý termín. 

 
Picture of Dana Řeháková
Zkouška z biogeografie
by Dana Řeháková - Thursday, 21 March 2019, 11:02 AM
 

Ve STAGu je vypsán termín zkoušky z biogeografie - pátek 12. dubna od 11.00 hod. v posluchárně ZV B. Další termín bude vypsán na zkouškové období.

Písemný test obsahuje část zoogeografickou a fytogeografickou.

 
Picture of Dana Řeháková
Fylogeneze a systém VR - cv. KBI/P202
by Dana Řeháková - Thursday, 14 February 2019, 11:07 AM
 

Rozpis cvičení pro 1.r. BI JO v příloze.

Picture of Dana Řeháková
Studentům kurzu KS Fyziologie živočichů a člověka 2019
by Dana Řeháková - Monday, 11 February 2019, 11:36 AM
 

Znalosti o funkcích  orgánů i celých  živočišných organizmů  se dnes posunuly na buněčnou   a molekulární úroveň. Předpokladem  úspěšného průběhu  a absolvování  kurzu FŽČ je proto  dobrá znalosti obecné biologie buněk a tkání, které byly obsahem vašeho předchozího bakalářského studia.

Stručné ...

Read the rest of this topic
(218 words)
Picture of Dana Řeháková
Studentům Dr. Malinské:
by Dana Řeháková - Friday, 8 February 2019, 4:07 PM
 
 
"V průběhu dubna 2019 budu delší dobu služebně mimo ČR, proto prosím své studenty aby mi závěrečné práce posílali s dostatečným časovým předstihem. Během služební cesty nebudu moci reagovat, takže doporučuji si případné konzultace domluvit co nejdříve."
Malinská
 
Picture of Dana Řeháková
LS 2019 N-Mgr kurzu Fyziologie a molekulární biologie živočišné buňky
by Dana Řeháková - Thursday, 7 February 2019, 11:10 AM
 

 

  Kurz  začíná dle rozvrhu, tj. 14. února v 11 h (nikoliv v  9:30 h jak bylo uvedeno dříve).
  Doc.Vlad.Mareš