Aktuality

Letní kemp 2021

 
Picture of Lukáš Bystrianský
Letní kemp 2021
by Lukáš Bystrianský - Tuesday, 15 June 2021, 12:14 PM
 

KBI Vás zve na letní příměstský kemp pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Účastníci se v rámci praktických aktivit zaměří na dílčí témata z oblasti botaniky, biologie bezobratlých a ekologie, které vedou děti k rozvoji vztahu k přírodě. Aktivity jsou zaměřeny na praktické poznávání bylin a bylinkové tvoření a dále na práci s přírodním materiálem a mikroskopem. Součástí kempu je „magický rituál“ seznámení se se svým totemovým bezobratlým. Do každodenního programu je zapojena také ranní jóga pro děti a mnoho dalších aktivit v přírodě a laboratoři.

Cena: pro účastníky je akce zdarma (včetně stravy, pitného režimu a materiálu k tvoření z léčivých bylin).

Kontakt: Mgr. Michaela Czerneková, Ph.D., 475 28 6785, e-mail pro zaslání závazné přihlášky: michaela.czernekova@ujep.cz

Realizace Letních kempů je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Termíny realizace

od 8:30 do 16:30 (Po-Pá):

  • 2. 8. 2021 – 6. 8. 2021

nebo (prosím, zakroužkujte v přihlášce)

  • 9. 8. 2021 – 13. 8. 2021
Rozhodující je termín přihlášení dítěte (kapacita je omezena). Po obdržení přihlášky Vám bude obratem zasláno potvrzení registrace.
 
 

Místo konání:

Katedra Biologie, Přírodovědecká fakulta UJEP

Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem – Předlice, 40096