Aktuality

K odevzdávání bakalářských a diplomových prací

 
Picture of Lukáš Bystrianský
K odevzdávání bakalářských a diplomových prací
by Lukáš Bystrianský - Tuesday, 7 July 2020, 7:35 PM
 

Vážené studentky a studenti

dne 1. 7. 2020 vešel v platnost příkaz děkana č. 7/2020 K odevzdávání bakalářských a diplomových prací. Tento příkaz ruší platnost příkazu č. 3/2020 stejného názvu.

 

Nový příkaz se od předchozího liší v těchto věcech:

(1) Do závěrečné  práce se opět vkládá zadání.

 

(2) Student odevzdává pouze jeden výtisk.