Aktuality

Aktuální výuka

 
Picture of Lukáš Bystrianský
Aktuální výuka
by Lukáš Bystrianský - Monday, 11 May 2020, 7:04 PM
 

Vážené studentky, vážení studenti

 

původní výuka v LS byla úplně zrušena a nahrazena náhradní výukou, která probíhá (až na výjimky) podle aktuálního harmonogramu, který je dostupný ve stagu. Některé kurzy proběhnou  až v září (zoologické terénní cvičení, kryptogamologické terénní cvičení, preparace a konzervování přírodnin II aj.), budete o tom včas informováni. 

Podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti přineste vyučujícímu. Po dalších návštěvách podepisujte prohlášení s aktuálním datem zezadu toho samého dokumentu (aby se šetřilo papírem), který bude k dispozici buď u vyučujícího nebo na nástěnce vedle B2.