Aktuality

Uznávání předmětů z předchozího studia

 
Picture of Dana Řeháková
Uznávání předmětů z předchozího studia
by Dana Řeháková - Wednesday, 19 September 2018, 2:47 PM
 

 

Dle směrnice děkana (v příloze) student žádá na příslušném formuláři o uznání předmětů zakončených zkouškou (resp. zápočtem a zkouškou). O uznání zápočtů se nežádá, student si předmět zapíše v předzápisu a vyučující splněný zápočet zapíše do indexu a Stagu s aktuálním datem na začátku semestru.

Dle novely Studijního a zkušebního řádu (bod 19) postupuje do druhého ročníku Bc studia student, který dosáhl 30 kreditů z povinných kurzů.

Doporučuji studentům, aby se se směrnicemi důkladně seznámili !

http://sci.ujep.cz/doc/smernice_postup-pri-uznavani-predmetu_2014_final.pdf