Aktuality

Info k obhajobám prací/SZZ v září

 
Picture of Lukáš Bystrianský
Info k obhajobám prací/SZZ v září
by Lukáš Bystrianský - Friday, 21 June 2024, 10:39 AM
 

Vážení studenti,

ti z Vás, kteří chtějí obhajovat BP/DP v září, musejí do 30.6. (včetně) odevzdat všechny náležitosti - podepsanou přihlášku k obhajobě/SZZ (na studijní oddělení) a nahrát práci do STAGu. Samozřejmě nedílnou součástí závěrečné práce je zadání, které Vám na Váš pokyn zasílám. Zároveň musíte mít splněné všechny předměty vč. kurzu bakalářská práce (zapisují zápočet já na pokyn školitele). Jeden výtisk pak odevzdáváte na katedru nejpozději 14 dní před obhajobou.

Termín si lze prodloužit o týden (tj. 7.7.) obecnou žádostí, kdy uvedete důvod, podepíšete Vy, školitel (příp. vyučující, u kterého nemáte zkoušku) a zástupce katedry (já). To vše se zasílá (může být elektronicky) na studijní oddělení paní Postlové. 

Přesný termín obhajob/SZZ bude zveřejněn zde nejpozději v polovině července. Předběžně očekávejte druhý týden v září. 

V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte.

Pěkný den

s pozdravem L. Bystrianský