Aktuality

Info k odevzdávání BP/DP a přihlášek k SZZ

 
Picture of Lukáš Bystrianský
Info k odevzdávání BP/DP a přihlášek k SZZ
by Lukáš Bystrianský - Monday, 29 April 2024, 10:46 AM
 

Vážení studenti,

závěrečná práce se odevzdává elektronicky a to nahráním do systému STAG. Poté informujete emailem studijní oddělení (p. Postlová). Jeden výtisk práce pak přinesete nejpozději 14 dní před obhajobou na katedru. Posudky (oponentský a vedoucího) budou k dispozici ve STAGu nejpozději týden před obhajobou. Termín bude určen během příštího týdne. Upozorňuji, že součástí závěrečné práce je "zadání", které zasílám na Váš pokyn. Na zadání není nutné mít podpisy. 

K SZZ se přihlašujete vyplněnou přihláškou, kterou zašlete (sken nebo osobně) p. Postlové. Než přihlášku odevzdáte je nutné, abyste měli splněné všechny zápočty a zkoušky vč. bakalářské práce (stačí do konce týdne tj. 5.5.). Zápočet za bakalářskou práci zapisuji já na pokyn školitele. Termín SZZ se také dozvíte během příštího týdne.

Termín pro odevzdání lze prodloužit max o týden a to tak, že vyplníte žádost, kterou podepíše Váš školitel nebo vyučující, kde ještě budete dodělávat zkoušku. Nakonec je nutný podpis vedoucí katedry nebo můj. To celé zasíláte opět na studijní oddělení (sken nebo osobně).  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mne kontaktovat.

Přeji mnoho štěstí 

s pozdravem L. Bystrianský