Aktuality

Předzápis na LS

 
Picture of Lukáš Bystrianský
Předzápis na LS
by Lukáš Bystrianský - Thursday, 15 February 2024, 10:02 AM
 

Vážení studenti,

věnujte prosím pozornost těmto informacím k předzápisu předmětů na LS. 

Kurzy vypisované v jiném semestru než je původní plán. Ty si zapíšete ručně, ve vyhledávání zadáte příslušný kód. Jedná se o: 

KBI/M104 Vědecká komunikace v angličtině pro 1. ročník NMgr, KBI/M105 Základy fytopatologie pro 1. ročník NMgr,  KBI/MA103 Bryologie pro 1. ročník NMgr spec. Aplik, biologie a ekologie, KBI/ME100 Fyziologie a molekulární biologie živočišné buňky pro 1. ročník NMgr spec. Experimentální a buněčná biol, KBI/ME300 Pokroky v molekulární biologii bakterií a virů pro 2. ročník NMgr spec Experimentální a buněčná biol., KBI/K502 + CNB/KB502 Fyziologie živočichů a člověka pro 3. ročník KS

Kurz KBI/PB426 Kryptogamologické terénní cvičení - rozvrhovanou část si zapíší studenti kombinovaného studia (dálkaři) konkrétně 2. ročník BI JO KS, CHE BI K, BI CHE K a 3. BI JO KS; nerozvrhovanou pak 2. ročník prezenčních studentů Biologie pro vzdělávání a jednooborové biologie. Kurz KBI/MA401 Bioindikátory je určen pouze pro 1. ročník NMgr spec Aplik. biologie a ekologie. Kurz KBI/MA205 Ornitologie je určen pro 1. i 2. ročník NMgr spec. Aplik biologie a ekologie. 

Kurzy KBI/PB302 Fylogeneze a systém bezobratlých pro 1. ročník oboru "Biologie pro vzdělávání", KBI/ICT2 + ITBV2 Informační technologie v biologických vědách II pro BI JO PS a KS, KBI/M207 Cytogenetika pro 1. ročník NMgr, KBI/MA200 Geobotanika pro 1. ročník NMgr spec. Aplik. biologie a ekol, KBI/ME303 + P010 + K513 Cvičení z experimentální biologie rostlin pro 2. ročník NMgr spec Experimentální a buněčná biologie a 3. ročník BI JO PS a KS, KBI/P001 + K001 Technika kresby a ilustrace pro 3. ročník BI JO PS a KS, KBI/P001 + K412 Aktuální biologický seminář I se v letním semestru nevypisují (probíhaly v ZS). 

Pokud bude někdo chtít vygenerovat kód ze staré akreditace 1ob nebo 2ob biologie, dejte mi vědět. To samé platí o navyšování kapacity. 

Uznávání předmětů z předchozích let studia probíhá vždy na začátku semestru (během prvních týdnů výuky) po domluvě s vyučujícím. 

Dodatečný zápis je zpoplatněný, tudíž zapište si předměty, co nejdřív (nejlépe hned v prvním týdnu před výukou). 

Hezký den

s pozdravem L. Bystrianský