Aktuality

Předzápis na ZS

 
Picture of Lukáš Bystrianský
Předzápis na ZS
by Lukáš Bystrianský - Monday, 25 September 2023, 12:43 PM
 

Vážení studenti,

věnujte prosím pozornost speciálním případům při zápisu předmětů. 

KBI/M104 Vědecká komunikace v angličtině, KBI/ME100 Fyziologie a molekulární biologie živočišné buňky, KBI/M105 Základy fytopatologie, KBI/ME300 Pokroky v molekulární biologii bakterií a virů, KBI/MA103 Bryologie, KBI/K502 + CNB/KB502 Fyziologie živočichů a člověka proběhnou v LS. Tyto kurzy si zapíšete až v LS. 

KBI/M207 Cytogenetika, KBI/MA200 Geobotanika, KBI/MA207 Metody sledování zvířat, KBI/PB302 Fylogeneze a systém bezobratlých, KBI/ITBV2 +KBI/ICT2 Informační technologie v biol vědách II proběhnou v ZS. Kurzy si zapíšete ručně tzn. v sekci vyhledávání zadáte příslušný kód. 

Kurzy KBI/P391 Úvod do chemie, KBI/P327 + KBI/K310 Ekotoxikologie, KBI/P010 + KBI/ME303 + KBI/K513 Experimentální biologie rostlin a KBI/P0087 + KBI/K512 Aktuální biologický seminář II nebudou vypisovány. 

Jako volitelný kurz je na ZS nabízen KPRF/ELAI "Elements of AI".

Anglický jazyk pro Bc prezenční studium není vypisován pro určitý ročník. Centrum jazykové přípravy vypisuje každý semestr několik skupin. Absolvujte jej podle toho, kdy Vám nebude hrozit nějaká významná kolize v rozvrhu (není nutné plnit hned v prvním ročníku).  

V případě jakýchkoliv problémů, mne prosím informujte. 

 

Pěkný den

s pozdravem L. Bystrianský