Aktuality

Discovery interview s firmou MSD Czech Republic

 
Picture of Lukáš Bystrianský
Discovery interview s firmou MSD Czech Republic
by Lukáš Bystrianský - Tuesday, 18 April 2023, 2:12 PM
 

Vážení studenti, 

firma MSD má s UJEP podepsanou smlouvu o spolupráci, je z farmaceutického průmyslu, v ČR má pobočku a inovační centrum. Ráda by experimentálně vyzkoušela nové tipy spolupráce, které zahrnují účast studentů různých fakult na projektech z reálného života (v podstatě s možnou perspektivou využití navržených řešení v praxi). Jednalo by se o týmovou práci na zadáních, která by se týkala zdraví a wellbeingu. Nový přístup k inovacím vede k zahrnutí humanitních a společenských oborů do hledání a tvorby řešení. Zároveň studenti z PřF mohou přinést znalosti z biologie, nanotechnologií atp. Získají poznatky a zkušenosti z inovačních procesů, které jsou přenositelné do jiných oblastí.

Pokud by Vás zajímalo více, přikládám odkaz, kam se můžete hlásit (úvodní discovery interview (60 min) formou video hovoru tj. nejlépe u počítače):
 
Pěkný den
s pozdravem L. Bystrianský