Aktuality

Picture of Dana Řeháková
Nabídka Ph.D. studia
by Dana Řeháková - Tuesday, 23 July 2019, 12:44 PM
 

V příloze.

Picture of Dana Řeháková
Termín SZZ na katedře biologie
by Dana Řeháková - Wednesday, 3 July 2019, 10:38 AM
 
 
 
středa 4.9. 2019  od 8.30 hod. - ústní část
 
čtvrtek 5.9. 2019  od 8.30 hod. - obhajoby
 
Picture of Dana Řeháková
Domestikace – jak to bylo?
by Dana Řeháková - Tuesday, 23 April 2019, 2:45 PM
 

Doc. Eva Jozífková z katedry biologie PřF a studentka  Bára Suchá se rozhodly  prověřit, jak probíhal proces domestikace. Přesněji,  jak si lidé vybírali zvířata podle zbarvení.  A zvou všechny k vyplnění netradičního dotazníku. Noe může jedno zvíře zachránit při potopě. Viking musí jedno zvíře ...

Read the rest of this topic
(138 words)
 
Picture of Dana Řeháková
Závěrečné práce - aktualizace směrnice
by Dana Řeháková - Tuesday, 9 April 2019, 11:01 AM
 

Vážení studenti,

doporučuji Vám  seznámit se důkladně s aktualizovanou Směrnicí děkana k závěrečným pracím, kde naleznete vyčerpávající informace k zadávání, vypracování a odevzdávání závěrečných prací. Největší změnou je zrušení povinnosti vkládat do práce CD s nahranou prací.

 

http://sci.ujep.cz/doc/2018-04-sd-zaverecne-prace-kopie.pdf

Picture of Dana Řeháková
Elektronické encyklopedie
by Dana Řeháková - Thursday, 24 January 2019, 12:00 PM
 

Vážení studenti,

 

elektronické encyklopedie antropologie, sexuality a umění naleznete na stránkách Ústavu antropologie MUNI (vpravo dole) : http://www.sci.muni.cz/anthrop/

 

nebo zde:

 

Encyklopedie antropologie: https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html

 

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html

 

Umění světa slovem a obrazem  https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/umeni_sveta/index.html

 

S pozdravem doc. Eva Jozífková

 

 
Picture of Dana Řeháková
Text ke studiu BLM I
by Dana Řeháková - Thursday, 3 January 2019, 11:14 AM
 

V příloze.

Picture of Dana Řeháková
Požadavky ke zkoušce ze zoologie bezobratlých - poznávačka
by Dana Řeháková - Thursday, 6 December 2018, 12:01 PM
 

V příloze.

Picture of Dana Řeháková
Zadávání podkladů pro závěrečné práce
by Dana Řeháková - Monday, 3 December 2018, 1:24 PM
 

Podklady pro závěrečné práce je nutné zadat do Stagu nejpozději do konce zimního semestru 2. ročníku. Po zadání oznamte tuto skutečnost buď p. Hájkové nebo p. Řehákové (vygenerování)

 

 

 
Picture of Dana Řeháková
Oznámení studentům
by Dana Řeháková - Thursday, 22 November 2018, 8:52 AM
 

Viz příloha

Picture of Dana Řeháková
ISIC karty
by Dana Řeháková - Wednesday, 3 October 2018, 12:07 PM
 

Důležité upozornění všem studentům !!!

Vstup do budovy katedry biologie mají všichni studenti s platnou kartou ISIC. Všichni studenti s platnou kartou mají provedenou nutnou aktivaci. Pokud nemáte platnou revalidaci, musíte si ji zařídit v kanceláři KAS (kampus) a požádat o aktivaci.

http://kas.ujep.cz/stary/index.php