Aktuality

Picture of Dana Řeháková
Letní škola
by Dana Řeháková - Wednesday, 24 April 2019, 8:22 AM
 

 

Vážení studenti,

rádi bychom Vás informovali o letní škole zaměřené na koncept ekosystémových služeb, která by mohla zajímat studenty katedry biologie. Letní školu Intergrating ecosystem services into urban planning pořádá FSE a katedra geografie v rámci projektu Bidelin ve spolupráci se ...

Read the rest of this topic
(74 words)
Picture of Dana Řeháková
Domestikace – jak to bylo?
by Dana Řeháková - Tuesday, 23 April 2019, 2:45 PM
 

Doc. Eva Jozífková z katedry biologie PřF a studentka  Bára Suchá se rozhodly  prověřit, jak probíhal proces domestikace. Přesněji,  jak si lidé vybírali zvířata podle zbarvení.  A zvou všechny k vyplnění netradičního dotazníku. Noe může jedno zvíře zachránit při potopě. Viking musí jedno zvíře ...

Read the rest of this topic
(138 words)
 
Picture of Dana Řeháková
Bobři a vlci
by Dana Řeháková - Friday, 12 April 2019, 12:20 PM
 

 

připomínám, že dnes (12.4.) od 15:00 bude ve velké posluchárně přednáška dr. Vorla o bobrech a vlcích.

Všichni jste srdečně zváni. Eva Jozífková

 
Picture of Dana Řeháková
Kombinované studium - FŽČ
by Dana Řeháková - Thursday, 11 April 2019, 8:53 AM
 

Informace v příloze.

Picture of Dana Řeháková
Informace k SZZ
by Dana Řeháková - Tuesday, 9 April 2019, 11:15 AM
 

Vážení studenti,

 

pokud z časových či jiných závažných důvodů nezvládnete odevzdání závěrečné práce, indexu a přihlášky k SZZ a obhajobě v dubnovém a květnovém termínu, můžete využít srpnový termín SZZ. V tomto případě odevzdáváte závěrečnou práci, index a přihlášku v červnovém termínu. Na ...

Read the rest of this topic
(96 words)
 
Picture of Dana Řeháková
Závěrečné práce - aktualizace směrnice
by Dana Řeháková - Tuesday, 9 April 2019, 11:01 AM
 

Vážení studenti,

doporučuji Vám  seznámit se důkladně s aktualizovanou Směrnicí děkana k závěrečným pracím, kde naleznete vyčerpávající informace k zadávání, vypracování a odevzdávání závěrečných prací. Největší změnou je zrušení povinnosti vkládat do práce CD s nahranou prací.

 

http://sci.ujep.cz/doc/2018-04-sd-zaverecne-prace-kopie.pdf

Picture of Dana Řeháková
Preparace a kozervace II
by Dana Řeháková - Friday, 5 April 2019, 12:21 PM
 

8.4.   prezenční studium

13.4.  kombinované studium

Pokud někdo z vážných důvodů nemůže kurz absolvovat v předepsaném termínu, využije druhý termín. 

 
Picture of Dana Řeháková
Zkouška z biogeografie
by Dana Řeháková - Thursday, 21 March 2019, 11:02 AM
 

Ve STAGu je vypsán termín zkoušky z biogeografie - pátek 12. dubna od 11.00 hod. v posluchárně ZV B. Další termín bude vypsán na zkouškové období.

Písemný test obsahuje část zoogeografickou a fytogeografickou.

 
Picture of Dana Řeháková
Fylogeneze a systém VR - cv. KBI/P202
by Dana Řeháková - Thursday, 14 February 2019, 11:07 AM
 

Rozpis cvičení pro 1.r. BI JO v příloze.

Picture of Dana Řeháková
Studentům kurzu KS Fyziologie živočichů a člověka 2019
by Dana Řeháková - Monday, 11 February 2019, 11:36 AM
 

Znalosti o funkcích  orgánů i celých  živočišných organizmů  se dnes posunuly na buněčnou   a molekulární úroveň. Předpokladem  úspěšného průběhu  a absolvování  kurzu FŽČ je proto  dobrá znalosti obecné biologie buněk a tkání, které byly obsahem vašeho předchozího bakalářského studia.

Stručné ...

Read the rest of this topic
(218 words)