Aktuality

Studentům kurzu KS Fyziologie živočichů a člověka 2019

 
Obrázek: Dana Řeháková
Studentům kurzu KS Fyziologie živočichů a člověka 2019
autor Dana Řeháková - Pondělí, 11. únor 2019, 11.36
 

Znalosti o funkcích  orgánů i celých  živočišných organizmů  se dnes posunuly na buněčnou   a molekulární úroveň. Předpokladem  úspěšného průběhu  a absolvování  kurzu FŽČ je proto  dobrá znalosti obecné biologie buněk a tkání, které byly obsahem vašeho předchozího bakalářského studia.

Stručné opakování základů fyziologie buňky je rovněž  na začátku  níže uvedených skript  Vácha et al.,  kap.1-3, které si  předem pročtěte. Viz též např.  i  Opora OZ, Mareš, Rupert 2015 a další učebnice Bc kurzů PřF UJEP. Za stejným účelem máte  DÚ na stránkách KBI, který odevzdejte na 1. konzultaci 16. února.

Připravenost z předchozích Bc  kurzů bude ověřena krátkým, neznámkovaným, avšak  evaluovaným vstupním testem. Vše v zájmu vašeho úspěšného studia.

Na konzultacích budeme používat skripta Srovnávací fyziologie živočichů,  Vácha a ost., Masarykova Univerzita Brno, dostupné na webu (viz níže). Doporučuji si tato skripta ekonomicky vytisknout  a nosit sebou na konzultace, vč. té první.  

Nepodceňte  přípravu  a  účast na konzultacích.   

 Doc. Vlad.Mareš

mares.vlad@post.cz

 Studijní literatura

Mareš V, Rupert M., .  Obecná zoologie. Studijní opora OZ. Moodle UJEP, 2015 

 Vácha M., Srovnávací fyziologie živočichů, MU, Brno,  http://www.sci.muni.cz/ksfz/vyuka.html  (kterékoliv vydání)

 Hruška  M.,Fyziologie živočichů a člověka I a II díl , UHK,  2011/12

 http://biologie-psjg-hk-uhk.webnode.cz/news/fyziologie-zivocichu-a-cloveka-i-dil-verze-2012-/

 Další možné studijní zdroje budou demonstrovány na 1. konzultaci

 

7. 2. 2019