Aktuality

Studentům kurzu Fyziologie živočichů a člověka PS 2018/19

 
Obrázek: Dana Řeháková
Studentům kurzu Fyziologie živočichů a člověka PS 2018/19
autor Dana Řeháková - Středa, 19. září 2018, 09.21
 

Kurz začíná v úterý 25. září v 9 h na KBI Za Válcovnou. Vzhledem k tamním rekonstrukčním pracem sledujte však též případné změny na stránkách KBI.

 Před zahájením kurzu si stáhněte  a vytiskněte skripta Vácha M. a ost. Srovnávací fyziologie živočichů, MU, Brno, 2010 ev. 2004  http://www.sci.muni.cz/ksfz/vyuka.html

Doporučuji  nosit tato skripta sebou na přednášky i praktika. Omezený počet  (5 ks) bude možno zakoupit při zahájení kurzu v sekretariátu KBI.    

 V kurzu budete potřebovat znalosti z obecné biologie buňky i vlastností jejich diferencovaných fenotypů a tkáňové organizace z předchozích předmětů. Jsou  totiž základem fyziologie orgánů i celého organizmu živočichů.  Jejich  stručný přehled najdete i   v 1.kapitole shora uvedených skript i ostatních učebnic fyziologie. Podrobněji ve studijních Oporách UJEP, např.  Obecné zoologie  a dalších.  

 V osvěžení těchto znalostí vám má pomoci i DÚ, který najdete na Moodle KBI. Odevzdejte  při zahájení kurzu. Budeme se k němu příležitostně vracet i v průběhu kurzu. Proto doporučuji odevzdání  „na papíře“. Ve vlastním zájmu  odpovědi promýšlejte a  pasivně neopisujte vzájemně, ani z jiných podkladů.

 Vaše připravenost bude ověřena vstupním, neznámkovaným testem na 1. přednášce. Účast je předpokladem včasného a úspěšného absolvovaní kurzu

Doc. Dr. Vlad.Mareš, DrSc

Mares.Vlad@post.cz

 

P.S. Další  studijní zdroje budou uvedeny  na začátku kurzu

 

18. 9. 2018